'Ik ben bevlogen en ga voor resultaat waarbij de mens centraal staat.'   

Mijn passie is zorgen dat het werkt, voor mensen,  voor teams, voor klanten, voor organisaties, voor de maatschappij, voor de wereld! En ik weet uit ervaring dat kan! Na jarenlang succesvol leiding gegeven te hebben aan transities en organisatie ontwikkelingen wist ik dat ik meer organisaties wilde helpen om vanuit een nieuw perspectief hun organisatie te ontwikkelen. Een perspectief wat past bij deze tijd, vanuit organisatieprincipes als veiligheid, vertrouwen, heelheid, gedeelde verantwoordelijkheid, persoonlijk eigenaarschap en leiderschap, continue leren en ontwikkelen en waardering voor diversiteit.
Naast mijn werk als (interim) directeur bij o.a. de (Rijks)overheid voel ik de plicht om mijn kennis en ervaring te delen én leiders met een soortgelijke opgave te steunen. En daarmee was mijn bedrijf geboren.
Tijd voor verandering!

Ik weet namelijk als geen ander hoe het niet moet. Reorganiseren top down, waarbij een kleine groep bepaalt hoe het moet worden, waar de organisatie overvallen wordt door een verandering en mensen geen inspraak en betrokkenheid hebben bij de ontwikkeling van hun bedrijf met als gevolg heel veel weerstand, strijd, onveiligheid, angst en rechtszaken tot gevolg. En helaas weet ik ook hoe 'zwaar en moeilijk' dit is als je hierbij betrokken bent als medewerker, stakeholder of leidinggevende. Na jarenlang in een dergelijke context leiding gegeven te hebben zonder verbondenheid en vertrouwen, tegen mijn gevoel in, was ik bijna overspannen. Het bleek een keerpunt. Het was écht tijd voor verandering!

Diep van binnen wist ik dat het ook anders kon. Ik ben me gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en werd gegrepen door de oude wijsheidstradities, door verhalen over hoe energie werkt in organisaties en organisatie ecologie. Ik onderging vele jaren coaching en systeemcoaching, las inspirerende boeken van Marja de Vries (De hele olifant in beeld, Samenlevingen in balans), Gerda van Dijk (Organisatie Ecologie) en Laloux (Reinventing organisations) die enorm bij mij resoneerden. Dit was wat ik altijd voelde en nu wist ik zeker dat het mogelijk was en ook hoe! Stap voor stap ging ik experimenteren met een nieuwe aanpak van reorganiseren en veranderingen leiden. Dit keer benutte ik naast mijn verstand ook mijn gevoel, had ik aandacht voor de systemische principes, analyseerde ik nauwkeurig waar de energieblokkades is het bedrijf zaten, organiseerde ik inspraak en betrokkenheid en creëerde ik circulaire besluitvormingsgremia alvorens te interveniëren. Na enkele succesvolle organisatie ontwikkelingen op deze wijze geleid te hebben vond ik bij Nyenrode Business Universiteit een opleiding waarbij ik me verder kon specialiseren in deze principes dit keer onderbouwd met wetenschappelijke kennis en - onderzoek. 

De doorbraak

Geleidelijk zorgde het voor een mega doorbraak. Een doorbraak met grote impact in mijn persoonlijke leven maar vooral ook op de directies waar ik leiding aan gaf. Leiding geven aan mezelf en van daaruit aansluiten bij wat er is, geleid vanuit waarden als vertrouwen, veiligheid, betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid, persoonlijk leiderschap. Vanuit deze waarden en organisatie principes leiding geven aan moeilijke processen, een veilige ruimte creëren voor alle deelnemers, doen waar energie op zit, met focus op waarden, de outcome en aandacht voor de mensen en hun verlangens. WAUW! En toen stroomde het en kwamen de resultaten als vanzelf, en meer dan dat! Het proces was helend voor mij én vele anderen....

Moeiteloos leiding geven aan verandering

Er is geen 1 manier om goed leiding te geven aan verandering. Ik heb zelf mogen ervaren hoe enorm je kunt groeien vanuit je waarden, vanuit er helemaal zijn met wie jij bent, vanuit alignment met jezelf en je omgeving. Dan ontwikkel niet alleen jezelf maar ook je organisatie. Je kunt het niet bijhouden zo snel! 

Toen ik in 2018 mijn bedrijf startte ontstond mijn droom dat er alleen maar dit type organisaties zouden zijn, organisaties waar je je in een veilige omgeving jezelf kan ontwikkelen, waar je als mens gezien en betrokken wordt, niet enkel als medewerker in een functie maar als mens die zoveel te brengen heeft. Ik droomde van een mooiere wereld met organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling en heelheid van hun mensen, binnen en buiten, en daardoor bijdragen aan meer heelheid in de wereld. 

Deze droom leidde ertoe dat ik meerdere organisaties in allerlei sectoren mocht helpen om vanuit deze waarden te ontwikkelen. Langzaam wordt mijn visie realiteit! Deze visie heeft vorm gegeven aan mijn werkende leven. Inmiddels werk ik in allerlei contractvormen (loondienst, zzp, uitbesteding) en aan verschillende type opdrachten (interim directeur, leiderschapscoach, organisatiecoach, organisatie adviseur). De energie leid me waar ik nodig ben en waar mijn waarden passen. En mijn visie heeft ook vorm gegeven aan mijn privé leven. Tussen de opdrachten door ontstaat ruimte voor niets doen, natuurlijke sabbatical momenten waarin ik op reis kan gaan met mijn gezin. Tijd om op te laden en inspiratie op te doen. Om te leren en te ontwikkelen. 

Dit is leven vanuit een visie. Mijn leven. Voor en met anderen. In balans. 

Spreekt dit je aan? Wil jij dit ook? Maak dan een afspraak!